AVG - Lasgroep

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

AVG
AVG-verklaring

Hierbij verklaart de Stichting AVG voor Verenigingen dat Lasgroep Oost het AVG-programma geheel of gedeeltelijk heeft doorlopen.
Lasgroep Oost verklaart hiermee dat de inspanningen zijn verricht zoals
die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Indien niet alle programmaonderdelen zijn afgewerkt en de verklaring toch wordt aangevraagd,
dan is geen volledige invulling gegeven aan de eisen van de wetgever.
De Stichting AVG voor Verenigingen adviseert de openstaande punten alsnog zo snel mogelijk af te werken
en in elk geval in het programma een aantekening te maken wanneer dit zal gebeuren.

In de hiernavolgende verklaring staan alle onderdelen/stappen die Lasgroep Oost heeft doorlopen om
te voldoen aan de AVG-wetgeving. Per onderdeel is duidelijk aangegeven welke gegevens en onderdelen
van de wet van toepassing zijn en hoe daaraan voldaan is.

Waar nodig is additionele informatie verstrekt ter verduidelijking van de situatie.
Lasgroep Oost begrijpt dat AVG-wetgeving continu van toepassing is en
dat wij regelmatig de gegevens moeten controleren en updaten.

Met het volledig doorlopen van het AVG-programma van de Stichting AVG voor Verenigingen heeft
Lasgroep Oost kennis over de materie ontvangen die door de AVG wordt geraakt,
en verklaart zelf naar eer en geweten aan de wet te voldoen.


Aldus opgemaakt te Gorinchem,

d.d. 22-10-2019,

door Stichting AVG voor Verenigingen

gevestigd aan de Stephensonweg 14 te Gorinchem.

Naam organisatie: Lasgroep Oost

Plaats: Enschede

Datum: 22-10-2019
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu