Uitnodiging - Lasgroep

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Uitnodiging


Geacht LGO lid,


Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de tweede bijeenkomst van LasGroepOost in 2020 op:

DONDERDAG 12 MAART 2020
aanvang 20.00 uur in SG. Sprengeloo, Sprengenweg 81 te Apeldoorn.


Deze avond bestaat uit twee gedeelten:

1. De Jaarvergadering:

Agenda:
Opening
Vaststelling agenda
Jaarverslag secretaris
Jaarverslag penningmeester
AVG-verklaring
Kascontrolecommissie (verslag en verkiezing)
Bestuursverkiezing (aftredend: Martijn van de Pol en Bertus van der Wal)
Rondvraag/sluiting

2. De Presentatie:

Lijmen fabel of serieuze verbindingstechniek
De presentatie zal worden verzorgd door Jeroen Dinkla en
Frank van den Reek van Adhesive Bonding Center
uit LelystadDe Jaarvergadering:


Voorafgaand aan de presentatie zal de jaarvergadering worden gehouden.
Volgens de statuten van onze vereniging zijn Martijn van de Pol (voorzitter) en Bertus van der Wal (ledenadministratie) als bestuurslid aftredend.
Beiden stellen zich herkiesbaar.

(Tegen)kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich vóór 7 maart 2020 aanmelden bij de secretaris van LGO:

Joop Arnoldus
E-mail: secretaris@lasgroepoost.nl  

De Presentatie:

Lijmen fabel of serieuze verbindingstechniekUit onderzoek blijkt dat er steeds meer nieuwe materialen op de markt komen
die niet meer traditioneel bevestigd kunnen worden en daardoor lijmen de toekomst heeft.


Lijmen wordt de verbindingstechniek van de 21st eeuw.


Lijmen biedt grote voordelen:
Verschillende materialen
Grote oppervlakken
Beter verdeling van je krachten
Complexe vormen
Isoleren of geleiden
Flexibel: opvangen krachten
Corrosie bestendig
Afdichten en verbinden


Alle reden om aanwezig te zijn bij deze bijeenkomst om uw stem tijdens de jaarvergadering te laten horen en kennis te nemen van
alle ins en outs van deze bijzondere “lastechniek”.

Graag tot 12 maart!


Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van LasGroepOost

Joop Arnoldus
secretaris   


Als bewijs van uw aanwezigheid (nodig voor verlenging van certificaten), zal een stempel op deze uitnodiging worden gezet en door een bestuurslid worden ondertekend.
Daarvoor deze uitnodiging uitprinten en meenemen naar de bijeenkomst.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu