Uitnodiging - Lasgroep

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Uitnodiging


Geacht LGO lid,

Hierbij nodigen wij u uit voor de eerstvolgende bijeenkomst van LasGroepOost op:

DONDERDAG 27 JUNI 2019
met een bedrijfsbezoek aanSMEOT
MBO-VAKSCHOOL VOOR METAAL, MECHATRONICA EN VERSPANING

Sportlaan Driene 2-4
7552 HA Hengelo (O)

ontvangst vanaf 19.30 uur

Programma:
20:00u  Opening door Martijn van de Pol - voorzitter LGO
20:05u  Presentatie door Han Slots – adjunct-directeur van SMEOT
21:00u  Rondleiding door de vernieuwde vakschool van SMEOT
22:00u  Dankwoord door Martijn
22.05u  Afsluiting met een hapje/drankje


Meer informatie over Vakschool SMEOT vindt u hieronder en op www.smeot.nl

DE OPLEIDER VAN TWENTE

SMEOT (Stichting Metaal- Elektro Opleidingen Twente) is een onderwijsorganisatie die sedert 1970 MBO-opleidingen en cursussen verzorgt in de Metaal- en aanverwante technieken.
Onze roots liggen bij de toenmalige Stork-school (Wilhelminaschool), Hollandse Signaal fabrieken, Heemaf en Hazemeyer.
Samen hebben zij met de Gemeente Hengelo en vakbonden SMEOT opgericht.
Het verzorgingsgebied van SMEOT is “Groot Twente” (Driehoek Bathmen, Bergentheim en Rekken).
Het paritaire bestuur van SMEOT bestaat uit vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties (Koninklijke Metaalunie en FME-CWM) en vertegenwoordigers van Werknemersorganisaties (FNV-CNV en De Unie). Samen hebben zij een belang: “Het voorzien van voldoende en prima opgeleide vakmensen voor het bedrijfsleven”.
Hierbij helpen we studenten aan een (leer)baan bij de bedrijven.
SMEOT beschikt over een uitermate groot netwerk van bedrijven en instellingen almede prima relaties met VMB0-scholen.
Bedrijven en scholen weten hiervoor SMEOT te vinden en SMEOT de bedrijven.
Voor het vinden van (leer)banen is dit voor beiden waardevol. De MBO-studenten van SMEOT en ROC van Twente kunnen zijn de jonge schoolverlaters van VMBO en/of HAVO of volwassen zij-instromers die bijscholing of omgeschoold wensen te worden.
SMEOT werkt dagelijks op onze locatie Sportlaan Driene 2-4 zeer nauw samen met een team van ROC van Twente. ROC verzorgt de theorielessen en SMEOT de praktijklessen. Samen verzorgen we het onderwijs met een team van bevoegde HBO-docenten. Ook voorlichting, intake, openhuis, examinering en diplomering doen we met succes samen. SMEOT beschikt over een team van zeer ervaren en praktisch ingestelde HBO-docenten. Ben jij de praktisch ingestelde student? Dan ben je bij SMEOT op de beste plek. De noodzakelijke theoretische kennis integreren we zoveel mogelijk direct in de praktijklessen.
SMEOT is een moderne en eigentijdse prima geoutilleerde vakschool. We willen een afspiegeling zijn van het moderne bedrijfsleven in zowel uitstraling, inrichting als ook een bedrijfscultuur waarbij beroepshouding een belangrijk aspect is. Zoals in het bedrijfsleven mensen met elkaar omgaan zo willen we ook de relatie tussen studenten en docenten.

Een bedrijfsbezoek in de regio van LasGroepOost mag u natuurlijk niet missen!

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van LasGroepOost

Joop Arnoldus
secretaris   


Als bewijs van uw aanwezigheid (nodig voor verlenging van certificaten), zal een stempel op deze uitnodiging worden gezet en door een bestuurslid worden ondertekend.
Daarvoor deze uitnodiging uitprinten en meenemen naar de bijeenkomst.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu